понеділок, 23 березня 2020 р.

Перелік творів ЗНО 2020
ЗНО-2020: повний перелік творів з української літератури

Які твори вилучено з програми:
§  «Маруся». Автор – Г. Квітка-Основ’яненко.
§  «Гайдамаки». Автор – Т. Шевченко.
§  «Гімн». Автор – І. Франко.
§  «Земля». Автор – О. Кобилянська.
§  «Молюсь і вірю». Автор – М. Рильський.
§  «Київ – традиція». Автор – М. Зеров.
§  «Дитинство». Автор – Ю. Яновський.
§  «Україна в огні». Автор – О. Довженко.
§  «Залізний острів». Автор – О. Гончар.
§  «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!». Автор – В. Стус.
§  «Українське альфреско». Автор – Л. Костенко.
§  «Стилет чи стилос?» Автор – Є. Маланюк.
§  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (у програмі тепер лише 1 та 4 частини твору). Автор – П. Мирний.

Які твори додано до програми ЗНО-2020:
§  «Захар Беркут». Автор – І. Франко.
§  «Камінний хрест». Автор – В. Стефаник.
§  «Valse melancolique». АвторО. Кобилянська.
§  «У теплі дні збирання винограду». Автор – М. Рильський.
§  «Майстер корабля». Автор – Ю. Яновський.
§  «Лебеді материнства». Автор – В. Симоненко.
§  «Модри Камень». Автор – О. Гончар.
§  «Господи, гніву пречистого». Автор – В. Стус.
§  «Два кольори». Автор – Д. Павличко.
§  «Уривок з поеми». Автор – Є. Маланюк.
§  «Наша мова». Автор – В. Голобородько.

Повний перелік творів з української літератури до ЗНО 2020:
Усна народная творчість
§  «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай).
§  «За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай).
§  «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня).
§  «Чи не той то хміль…» (історична пісня).
§  «Дума про Марусю Богуславку».
§  «Ой летіла стріла» (народна балада).
Давня українська література
§   «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту княгині Ольги).
§  «Слово про похід Ігорів».
§  «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода).
§  «Всякому місту – звичай і права» (Григорій Сковорода).
§  «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода).
Твори кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
§  «Енеїда» (Іван Котляревський).
§  «Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський).
§  «Катерина» (Тарас Шевченко).
§  «Кавказ» (Тарас Шевченко).
§  «Сон (У всякого своя доля…)» (Тарас Шевченко).
§  «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко).
§  «Заповіт» (Тарас Шевченко).
§  «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш).
§  «Кайдашева сім’я» (Іван Нечуй-Левицький).
§  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини твору.
§  «Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий).
§  «Захар Беркут» (Іван Франко).
§  «Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко).
§  «Мойсей» (Іван Франко).
Твори літератури ХХ ст.
§  «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський).
§  «Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський).
§  «Камінний хрест» (Василь Стефаник).
§  «Valse mélancolique» (Ольга Кобилянська).
§  «Соntra spem spero!» (Леся Українка).
§  «Лісова пісня» (Леся Українка).
§  «Блакитна Панна» (Микола Вороний).
§  «Чари ночі» (Олександр Олесь).
§  «О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь).
§  «О, панно Інно…» (Павло Тичина).
§  «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина).
§  «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина).
§  «У теплі дні збирання винограду…» (Максим Рильський).
§  «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий).
§  «Майстер корабля» (Юрій Яновський).
§  «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра).
§  «Місто» (Валер’ян Підмогильний).
§  «Моя автобіографія» (Остап Вишня).
§  «Сом» (Остап Вишня).
§  «Мина Мазайло» (Микола Куліш).
§  «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич).
§  «Зачарована Десна» (Олександр Довженко).
§  «Пісня про рушник» (Андрій Малишко).
§  «Ти знаєш, що ти – людина…» (Василь Симоненко).
§  «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко).
§  «Лебеді материнства» (Василь Симоненко).
§  «Наша мова» (Василь Голобородько).
§  «Модри камінь» (Олесь Гончар).
§  «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник).
§  «Господи, гніву пречистого…» (Василь Стус).
§  «Балада про соняшник» (Іван Драч).
§  «Два кольори» (Дмитро Павличко).
§  «Маруся Чурай» (Ліна Костенко).
§  «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко).
Твори письменників-емігрантів
§  «Тигролови» (Іван Багряний).
§  «Уривок з поеми» (Євген Маланюк).
6середа, 18 березня 2020 р.

Картка № 1
Колір слова
І. Запишіть текст, виправивши орфографічні та пунктуаційні помилки.
А небо чисте по/молодому усміхнене. Воно синіє так наче там висіяно море волошок і фіалок і півників і ще всячину квітів.
Мабуть тому я в/подобав дивитися на небо бо з/поміж усіх кол..орів най/ду..че люблю синій. Іноді все в ц..ому світі у/явл..яєтьс(ц)я мені синім тополі над дорогою вози запряженні дощі. Але чомусь не/можу уявити щоб молоко нашої корови Л(л)иски було син..є. І чомусь так само см..тана для мене біліє і сир і варен(нн)ики з сиром. Як/би стали іншими і не/їв би!
А якого кол..ору слова? Тихес..н..ко вимовляю слово з..лений постає переді/мною все зелене і я вже чомусь не/сумніваюся що й саме це слово зеленого кол..ору. Вимовляю слово мама й уявляєтьс(ц)я мені її добра усмішка каре іскристе мерехтіння в очах ласкаве звучанн(н)я голосу. Жод..н колір мабуть не/пов..язуєтьс(ц)я з її образом тільки здаєтьс(ц)я наче сяє чимось золотистим від очей вишневим од губ яблуками від рук. За цим щемко постає слово рідна яке здаєтьс(ц)я зовсім позбавлене кол..ору а тіл..ки дороге воно ні..не мов усі кол..ори уз..яті разом.
109 сл. За Є. Гуцалом ІІ. Наголошуйте правильно: кІньми, кАре. ІІІ. Виконайте тестові завдання до речень тексту.
1. Прислівником є слово
А по/ молодому Б з/поміж В в/подобав Г у/являється
2. У третьому реченні підмет виражений
А іменником Б інфінітивом В займенником Г прикметником
3. Третє речення є
А просте Б спросте ускладнене В складносурядне Г складнопідрядне
4. Слово «мерехтіння» можна замінити синонімами, ОКРІМ
А блиск Б спалахування В виблискування Г сяяння
5. Орфографічну помилку допущено в слові
А запряженні Б позбавлене В висіяно Г усміхнене

Таємниці Генія Шевченка